מבני ציבור

 

 

 

1

אאולם הסנאט-אוניבסיטת תל אביב

אולם קונצרטים קלרמונט בבנין האקדמיה למוסיקה-אוניברסיטת תל אביב

בנין מנהלה במתקן התפלה חדרה

 בנין הסנאט

אוניברסיטת תל אביב

בנין מנהלה ומרכז מבקרים במכון סינון מי המוביל הארצי
בנין מרכז האנרגיה ומשרדים בקרית הממשלה בירושלים