מתקני התפלה וסינון

 

 

 

מבני מים במתקן התפלה אשדוד-שלד גג הפלדה מעל ה-POSTREATMENT
מבני מים במתקן התפלה אשדוד-חזית קדמית POSTREATMENT
מבני מים במתקן התפלה אשדוד-חזית אחורית POSTREATMENT
מבני מים במתקן התפלה אשדוד-EFFLUENT ,BRINE PIT
מבני מים במתקן התפלה אשדוד-מיכלי PRODUCT
מכון סינון המוביל הארצי-מבנה פילטרים