מתקני התפלה וסינון

 

 

 

מכון סינון המוביל הארצי-פילטרים
מתקן סינון המוביל הארצי-פילטרים
מתקן התפלה חדרה-פריקסטי מיטת החול לטיפול המוקדם
מתקן התפלה חדרה-סקידים במבנה RO
מתקן התפלה חדרה-מבנה RO בהקמה
מתקן התפלה חדרה-גשרי צנרת בצמוד ל-PRETREATMENT