מתקני התפלה וסינון

 

 

 

מבני מים במתקן התפלה אשדוד
מבני מים במתקן התפלה אשדוד-RAW WATER,BRINE PIT,PIGGING

התפלה חדרה-מבט מה-PRETREATMENT

מתקן התפלה אשדוד מבנה Post treatment
מכון סינון אתר אשכול-מבנה פילטרים
מתקן סינון מי נהר - גנזה ניגריה