מתקני התפלה וסינון

 

 

מתקן התפלה חדרה-מבנה טפול מוקדם
מכון סינון אתר אשכול-מבנה פילטרים