מכוני טיהור שפכים ובריכת מים

 

 

מכון טיהור שפכים הר חומה ירושלים-בהקמה
מתקן טיפול בשפכים אגן-מבנים
מכון טיהור שפכים אשקלון-אגני איוור
מכון טיהור שפכים נתב"ג
מאגר מי קור טרמינל 1 נתב"ג
בריכת מים יבנה-מבט פנימי