מכוני טיהור שפכים ובריכת מים

 

 

בריכת מים יבנה ותחנת שאיבה-מבט חיצוני
מכון טיהור שפכים -בקה ג'ת
מכון טיהור שפכים באר שבע-דיג'סטורים דרוכים
מעכלים אנאירוביים-מטבח תימורים
מעכלים אנאירוביים-מטבח מיצר
מתקן טפול בשפכים-פליבה קרואטיה